Skip to main content

Kurser i spanska språket, kultur och civilisation, med en metodik som betonar språkövning genom faktiska kommunikationsprocesser.

Intensiv spanska

Course Online

20 timmar/vecka

Intensiv

20 timmar/vecka

Superintensiv

30 timmar/vecka

Individuellt "One to One"

20-30 timmar/vecka

Club 50+

15 timmar/vecka

Spanska +

Flamenco, tennis, Salsa, Dykning

Spanska för särskilda ändamål

Affärsspanska

Spanska kurs

DELE

Diplom i spanska som främmande språk

Kurs för lärare i ELE

Spanska kurs

Spanska kurs + universitetsstudier

Nerja + Toledo

Andra spanska program

Kurser för ungdomsgrupper

Spanska kurs
Intensivkurserna inkluderar:
  • Test skriftlig nivå Test muntlig nivå.
  • Presentation av kursen och klassificering enligt nivå. Varje måndag under förmiddagen.
  • Välkomnande och presentation av verksamhetsprogrammet. Varje måndag under eftermiddagen.
  • Kontinuerlig bedömning.
  • Certifikat och diplom (i privat).
  • Seminarier av spansk civilisation och kultur.

Ackrediteringar

BUA
How can we help you?